Socialdemokraterna bjöd i förmiddags in Svensk biblioteksförening och ett antal andra aktörer till kulturpolitiskt samtal inför valet.

Den socialdemokratiska partikongressen i april beslöt att partiet skulle ta fram ett nytt kulturpolitiskt program till valet 2018. Som ett led i arbetet hölls idag ett rundabordssamtal med ett antal inbjudna aktörer i kultursektorn, bland annat Svensk biblioteksförening. Generalsekreterare Karin Linder lade då fram några av de viktiga punkter föreningen driver och vill se prioriterade i politiken.
– Vi vill se ett nationellt ansvar för mångspråkig litteratur, nationellt ansvar för e-licenser och ett långsiktigt ansvar för digital kompetens till folkbiblioteken. Dessa tre skarpa frågor lyfte jag under mötet, och hoppas se de avspeglade i ett kommande socialdemokratiskt program, säger Karin Linder.