I egenskap av medlem deltog Svensk biblioteksförening vid Svenska Daisykonsortiets årsmöte den 21 november. Kort innan årsmötet hade en motion inkommit från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, med förslaget att lägga ner konsortiet.

Svensk biblioteksförening var inför årsmötet kritiska till förfarandet, då förslaget var hastigt påkommet och inte förankrat i organisationen. I stället förespråkade föreningen ett tillvägagångssätt med en arbetsgrupp som får komma med förslag om en bra väg framåt för konsortiet i en artikel i Biblioteksbladet.

Vid årsmötet den 21 november beslutades att bordlägga motionen från MTM och att frågan ska utredas i en arbetsgrupp med representanter för alla medlemmar.

Under förutsättningarna landade vi i ett bra beslut, nu är det viktigt att arbetsgruppen får arbeta fram ett förslag i lugn och ro för hur Svenska Daisykonsortiet kan gå vidare eller möjligen omformas till något annat, säger Jenny Nilsson, utredare vid Svensk biblioteksförening,

Svensk biblioteksförening har anmält intresse för att sitta i arbetsgruppen.