Biblioteksföreningarna föreslår ändrade organisationsformer för World Library and Information Congress (WLIC) – detta för att minska koldioxidutsläppen som den internationella konferensen bidrar till. Motionen är undertecknad av biblioteksföreningarnas respektive generalsekreterare Karin Linder och Ann Berit Hulthin.

– Svensk biblioteksförenings styrelse tog långt innan covid-19 initiativ för ett mer hållbart deltagande i internationella konferenser. Nu har vi tvingats ställa om mer brutalt än vi anade, jag är därför väldigt glad att vi skrivit denna väl genomtänka motion tillsammans med Norsk Bibliotekforening som en god start för ett fullt utvecklat engagerat hållbart konferensande i IFLA:s regi, säger Karin Linder.

Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening.
Foto: Elisabeth Ohlson.

Motionen går ut på att föreningarna vill att IFLA:s styrelse ska utreda alternativa och hållbara sätt att hålla WLIC i framtiden. Detta genom att minska antalet fysiska konferenser till en traditionellt anordnad kongress vart tredje år. Och att WLIC i vanliga fall organiseras som virtuellt sammanlänkade lokala konferenser.

Ann Berit Hulthin, generalsekreterare Norsk Bibliotekforening.
Foto: Marit Brunstad

Ett alternativ till ett traditionellt globalt WLIC skulle vara ett antal lokala konferenser där delegaterna inte behöver resa så långt för att kunna delta. Detta skulle också enligt motionen kunna öka antalet deltagare från fattiga länder, som annars kanske inte skulle ha haft möjlighet att närvara.
Inspirationen kommer bland annat från The International Conference on Music Perception and Cognition som 2018 anordnades på flera platser och på fyra kontinenter samtidigt. Varje lokal konferens hade sina egna huvudtalare och paneldiskussioner och de lokala konferenserna anslöt även till varandra för virtuella panelsessioner och diskussioner.

 

 

 

 

 

 

Foto: Gerd Altmann/Pixabay.

Den konferensen resulterade i 50 procents högre deltagande än vanligt och hela 70 procents minskning av koldioxidutsläpp per capita, i jämförelse med en traditionell konferens. I motionen skriver också föreningarna att detta bara är ett av många exempel på hur internationella konferenser kan bli mer hållbara samt att det ligger i IFLA:s eget intresse att som en stark förespråkare av Agenda 2030 också organisera sina egna konferenser på ett hållbart sätt.

Här kan du läsa motionen i sin helhet (pdf på engelska, öppnas i ny flik):

Resolution General Assembly 2020

Foto: Gerd Altmann/Pixabay.

Nyhetsbild: Markus Spiske/Unsplash.