Efter styrelsens beslut om Bok & Biblioteksmässan kommer vi att ha en monter (D01:19) i biblioteksloungen torsdag till och med fredag. I montern kommer vi att fokusera på medlemsdialog och samtal med gamla och nya medlemmar samt försäljning av föreningens olika produkter. Vi kommer även fokusera på en utformning av vår monter som tydligt och visuellt lyfter våra frågor som vikten av fri åsiktsbildning och som visar att vi kommer att fortsätta ta plats på och höras i olika sammanhang för att lyfta dessa frågor. Det här innebär att vi inte kommer att ha ett eget monterprogram som tidigare. Istället kommer vi att ha ett seminarium där vi fortsätter att diskutera det demokratiska uppdraget och dilemman kopplade till fri åsiktsbildning.

Föreningens seminarium: (MEG biljett eller seminariekort krävs)
Att tillsammans ta ansvar för demokratin. Torsdag 11.00 – 11.45, seminarielokal F5
Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Men när extremister använder yttrandefriheten för att i förlängningen avskaffa den har något förändrats i grunden. Olika uppfattningar kring detta präglar idag svensk biblioteksvardag. Journalisten Willy Silberstein leder ett samtal hur tolkningen av samhällsklimatet och lagstiftningen påverkar vår mest besökta gemensamma mötesplats – biblioteken.
Medverkande: Johan Hirschfeldt, jurist, Johanna Hansson, projektledare Almedalsbiblioteket, Anne Lagercrantz, chef för nyhetsdivisionen SVT, Johannes Klenell, förläggare på Galago, och Adam Cwejman, ledarskribent GP.
Våra medlemmar får som vanligt rabatterade biljetter till mässan – här hittar du biljetterna, öppnas i nytt fönster!

Frågor kring länken och inträdesbiljetter: bokmassan@meetx.se

Vi har i år även valt att närvara på Meg – Mediedagarna i Göteborg som för första gången arrangeras i anslutning till Bok- & Biblioteksmässan. Det är en effekt av att mediefrågor inte är exklusiva för den traditionella mediebranschen. Meg har fokus på det vidgade mediebegreppet. Vad är media? Hur kan media förstärka sin roll och trovärdighet? Vad betyder källkritik idag? Vilka är aktörerna?
Under Meg. kommer föreningen bland annat att hålla ett frukostseminarium där vi bjuder på frukost.

Föreningens frukostseminarium:
Biblioteken vs. filterbubblor
. Torsdag 08.30 – 09.30, Mediescenen (Frukost serveras från kl. 08:00, samtalet inleds kl. 08:30)

År 2018 är det nationella val, och med erfarenheter från valen i USA och Frankrike vet vi att det är viktigt att människor är rustade för att möta utmaningar som falsk fakta, filterbubblor, desinformation eller helt enkelt nyhetsmättnad. Medborgarna kommer att behöva stöd för kunskap och orientering i mediers trovärdighet eller traditionell källgranskning. Välkommen till ett frukostsamtal om hur algoritmer styr tillgången till information och hur biblioteken kan rusta medborgarna med kunskap och kompetens för att möta dessa utmaningar.
Medverkande: Anette Novak, VD för forskningsinstitutet Interactive Institute Swedish ICT och tidigare medieutredare
Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet och bland annat författare till regeringsrapporten Algoritmer i samhället. Moderator är Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening
OBS! Särskild anmälan krävs, begränsat antal platser.

Våra medlemmar vår 20% rabatt på Meg-biljetter detta inkluderar fyra dagars seminariekort för Bok- och Biblioteksmässan.
Ange denna kod vid beställning: Meg17SvBib20. Koden skriver du in i samband med biljettköpet i fältet längst ner på flik 3: Summering.
Här hittar du Meg-biljetter, öppnas i nytt fönster!

Frågor kring länken och Meg-biljetter: meg@meetx.se