Abdullatif Haj Mohammad sitter i Svensk biblioteksförenings styrelse sedan maj 2020. Nu ska han snart delta på ett digitalt seminarium och berätta om folkbibliotekens situation och arbete i Sverige på Europas första arabiska bokmässa – ARABIC BOOK FAIR IN EU.

– Jag är en av grundarna av Arabic Book Fair i Sverige. Och mitt journalistiska arbete handlar om svensk kultur på arabiska. Arrangörerna har därför bett mig delta i en diskussion om de offentliga bibliotekens roll i att främja kulturell integration. I den kommer jag ge exempel på hur biblioteken erbjuder böcker på arabiska och vilka aktiviteter som finns riktade till nykomlingar i Sverige. Jag tror också att det är ett lämpligt tillfälle att prata om de svenska bibliotekens roll för det arabiska språket, säger Abdullatif Haj Mohammad.

Är det något särskilt som arrangörerna är nyfikna på?

– De vill veta mer om bibliotekens roll i Sverige under Corona-tider och särskilt om den digitala omvandlingen och de digitala tjänster som folkbiblioteken tillhandahåller. Man vill gärna veta mer om exempelvis svenskundervisning, lättläst bokcirkel, språk-café och IT-handledning som är riktade till arabisktalande eller invandrare med andra modersmål.

Du kommer att delta på det digitala seminariet tillsammans med en representant för Hamad Award for translation. Kan du berätta mer om det priset?

Hamad-priset är en årlig utmärkelse med en prissumma på 200 000 amerikanska dollar, som kommer att delas ut till översättare som översätter från svenska till arabiska och från arabiska till svenska. Det är första gången ett pris av denna storlek tilldelas det svenska språket i arabvärlden. Under seminariet kommer jag därför att berätta om böcker på arabiska på folkbiblioteken i Sverige samt om översättningar från arabiska till svenska och vice versa. Jag kommer också att tala om översättningens roll för att uppnå integration, pluralism och kulturell mångfald i Sverige.

– När det gäller bibliotekens roll i Sverige kommer jag dessutom att presentera Sundsvalls bibliotek som en modell för offentliga bibliotek i Sverige. Och exemplifiera med aktiviteterna biblioteken genomför för integration och samhällsutveckling och att dessa är lärande, pluralistiska och dessutom gratis. Likaså ämnar jag redogöra för bibliotekets roll som en plattform öppen för alla att utbyta åsikter om litteratur och tidskrifter. Och inte minst berätta om de svenska bibliotekens verksamhet, som bedrivs för att uppmuntra allmänhetens kunskapsbyggande, konvergera åsikter samt öppna vägen för alla att kunna utöva ett aktivt medborgarskap i samhället, tillägger Abdullatif Haj Mohammad.

Kommer du att ta upp något mer under seminariet utifrån dina egna erfarenheter?

– Jag kommer att berätta om de svenska bibliotekens roll för att i sina aktiviteter främja närvaron av andra språk, utöver det svenska. Och om hur man arbetar för att lära ut det svenska språket till invandrare. Jag har bjudit in de två översättarna Marie Anell och Jasim Mohamed till samtalet på svenska och arabiska för att prata om översättningens roll att bygga broar mellan olika grupper och interaktion mellan dem, oavsett om denna är ekonomisk, kulturell eller social.

– Översättningen är porten genom vilken de båda jagen kan mötas. Jag kommer under seminariet poängtera vikten av språket för att uppnå integration eftersom jag har mycket erfarenhet inom just det området. Om hur jag anser att språk, integration och identitet hänger ihop. Det är dessutom en rolig tillfällighet att termen identitet i det arabiska språket, som indikerar hur jaget skiljer sig från andra, härrör från pronomen han och inte från jag, som om det vet att identiteten kräver att få känna till den andres åsikt om mitt jag, avslutar Abdullatif Haj Mohammad.