Till mångas bestörtning saknades ett förslag om bemannade skolbibliotek när riksdagens propositionslista för våren publicerades, trots att utredningen är klar och remissrundan är genomförd. För Svensk biblioteksförening har frågan om bemannade skolbibliotek hög prioritet. Av den anledningen träffade föreningen skolministerns statssekreterare Emma Ölmebäck den 16 februari för att diskutera frågan.  

Statssekreteraren berättade att frågan nu bereds i Regeringskansliet och bekräftade att ingen proposition kommer att läggas innan valet.  

Svensk biblioteksförenings budskap var tydligt och kan sammanfattas med att “det är bemanningen som är grejen”. Föreningen förklarade att utan en lagreglering om bemannade skolbibliotek, faller utredningens övriga förslag.  

Svensk biblioteksförening kommer fortsatt att driva frågan om bemannade skolbibliotek fram till valet, men även därefter. Alla elevers rätt till bemannade skolbibliotek är en jämlikhetsfråga.