Onsdagen den 19 april träffade Svensk biblioteksförenings tf. generalsekreterare Björn Orring och utredare Lisa Gemmel den pågående utredningen om upphovsrättens inskränkningar.

Efter implementeringen av DSM-direktivet i upphovsrättslagen kvarstår det frågor kring upphovsrätten i relation till text- och datautvinning, främst i vilken utsträckning forskare får framställa exemplar av upphovsrättsskyddat material för bearbetning på annan plats än där det förvaras.

Det är viktigt att få klarhet i hur forskare får använda det digitaliserade material som finns hos biblioteken och andra institutioner, dels för att möjliggöra att fler forskare kan få tillgång till befintlig och ny forskningsinfrastruktur, dels för att bibliotekarier ska kunna vägleda användarna rätt. Det handlar även om att på bästa sätt kunna ta tillvara på det kulturarv som digitaliseras.

Svensk biblioteksförening skickade i samband med mötet in ett underlag kring den upphovsrättsproblematik forskare stött på i samband med TDM. Läs underlaget här, länk öppnas i ny flik (pdf).

Svensk biblioteksförening har även släppt en rapport om digitalisering av kulturarvet. Läs rapporten ”Kunskap för en ny tid” här, länk öppnas i ny flik.