Regeringen kommer att anslå 10,5 miljoner kronor i en extra satsning till landets folkbibliotek i den kommande vårbudgeten. Syftet är att stödja bibliotekens arbete med nyanlända och ska till exempel kunna användas till inköp av litteratur på andra språk än svenska.

-Det är ett erkännande av folkbibliotekens viktiga arbete med nyanlända säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.
Vi ser det också som en uppmaning till landets kommuner att öka resurserna till folkbiblioteken.

Folkbiblioteken gör stora insatser för att ta emot nya besökare som flytt till Sverige. De ger exempelvis asylboenden tillgång till datorer och språkdatabaser samt justerar öppettider så att filialer nära boendena kan ge nyanlända en chans att använda bibliotekets resurser. Många samarbeten har också inletts med frivilligsektorn för att arrangera språkcaféer, bokcirklar med SFI, läxhjälp och sagostunder på olika språk.

-Exemplen på aktiviteter är många och engagemanget är stort på landets bibliotek för att agera i bibliotekslagens anda: att verka för det demokratiska samhällets utveckling, fortsätter Niclas Lindberg.

Det är ännu oklart hur pengarna fördelas, men pengarna kommer att finnas tillgängliga från halvårsskiftet.