Idag, 16 maj 2019, hölls föreningens årsmöte i samband med Biblioteksdagarna i Helsingborg. Årsmötet valde Eva Häusner och Leif Mårtensson som nya ledamöter.
Cecilia Gärdén och Inga Andersson avgår och föreningen tackar för arbetet de har lagt ner.

Eva Häusner är bibliotekschef vid Karolinska Sjukhuset från maj 2019. Hon har arbetat på Kungliga biblioteket, KB, sedan 2012 med olika uppdrag, bland annat med förvärv, arbete med OA-resurser och som koordinator. Eva Häusner är styrelseledamot i Svensk biblioteksföreningens regionstyrelse Stockholm Uppsala Gotland och är för närvarande ordförande i densamma. Eva är också aktiv i samordningsgruppen för expertnätverket för verksamhetsutvecklande metoder inom Svensk biblioteksförening.

Leif Mårtensson är ledningskoordinator, Kulturförvaltningen i Umeå. Han har mångårig erfarenhet av både finansvärlden och biblioteks- och kulturvärlden. Leif Mårtensson har arbetat som enhetschef på stadsbiblioteket i Umeå och med Umeås kulturhus Vävens tillblivelse, han har också arbetat med lokaler på strategisk nivå samt stadsutvecklingsarbete. Leif Mårtensson har ett långt engagemang i Svensk biblioteksförening där han bland annat har varit med i föreningens internationella råd samt varit föreningsvald revisor för både riksföreningen och regionföreningen i Västerbotten. Han är, sedan 2010, ansvarig för Svensk biblioteksförenings projekt med Kenya Library Association. Han deltar också i IFLAs sektion för ursprungsfolk.

Styrelsen 2019–2020 består av:

Ordförande
Johanna Hansson
Biträdande överbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek

Ordinarie ledamöter
Lo Claesson
Fristående bibliotekskonsult

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef, Botkyrka

Helena Kettner Rudberg
Chef för användarservice, MTM

Jens Thorhauge
Egen konsult, Danmark

Pelle Snickars
Professor, Umeå universitet

Karin Grönvall
Överbibliotekarie SLU

Malin Ögland
Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås

Lisa Petersen
Bibliotekschef Mälardalens högskola

Eva Häusner
Bibliotekschef, Karolinska universitetssjukhuset

Leif Mårtensson
Ledningskoordinator, Kulturförvaltningen i Umeå