Idag, 16 maj 2019, hölls föreningens årsmöte i samband med Biblioteksdagarna i Helsingborg. Årsmötet valde Eva-Maria Häusner och Leif Mårtensson som nya ledamöter.
Cecilia Gärdén och Inga Andersson avgår och föreningen tackar för arbetet de har lagt ner.

Eva-Maria Häusner är bibliotekschef vid Karolinska Sjukhuset från maj 2019. Hon har arbetat på Kungliga biblioteket, KB, sedan 2012 med olika uppdrag, bland annat med förvärv, arbete med OA-resurser och som koordinator. Eva-Maria Häusner är styrelseledamot i Svensk biblioteksföreningens regionstyrelse Stockholm Uppsala Gotland och är för närvarande ordförande i densamma. Eva är också aktiv i samordningsgruppen för expertnätverket för verksamhetsutvecklande metoder inom Svensk biblioteksförening.

Leif Mårtensson är ledningskoordinator, Kulturförvaltningen i Umeå. Han har mångårig erfarenhet av både finansvärlden och biblioteks- och kulturvärlden. Leif Mårtensson har arbetat som enhetschef på stadsbiblioteket i Umeå och med Umeås kulturhus Vävens tillblivelse, han har också arbetat med lokaler på strategisk nivå samt stadsutvecklingsarbete. Leif Mårtensson har ett långt engagemang i Svensk biblioteksförening där han bland annat har varit med i föreningens internationella råd samt varit föreningsvald revisor för både riksföreningen och regionföreningen i Västerbotten. Han är, sedan 2010, ansvarig för Svensk biblioteksförenings projekt med Kenya Library Association. Han deltar också i IFLAs sektion för ursprungsfolk.

Styrelsen 2019–2020 består av:

Ordförande
Johanna Hansson
Biträdande överbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek

Ordinarie ledamöter
Lo Claesson
Fristående bibliotekskonsult

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef, Botkyrka

Helena Kettner Rudberg
Chef för användarservice, MTM

Jens Thorhauge
Egen konsult, Danmark

Pelle Snickars
Professor, Umeå universitet

Karin Grönvall
Överbibliotekarie SLU

Malin Ögland
Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås

Lisa Petersen
Bibliotekschef Mälardalens högskola

Eva-Maria Häusner
Bibliotekschef, Karolinska universitetssjukhuset

Leif Mårtensson
Ledningskoordinator, Kulturförvaltningen i Umeå