Idag hölls föreningens årsmöte i samband med Biblioteksdagarna i Stockholm. Årsmötet valde Johanna Hansson till ny ordförande och Lisa Petersen till ny ledamot.

Johanna Hansson är projektledare och chef för Almedalsbiblioteket, Sveriges enda integrerade folk- och universitetsbibliotek med uppdrag från Uppsala universitet och Region Gotland. Innan dess var hon stadsbibliotekarie i Uppsala. Johanna Hansson satt i Svensk biblioteksförenings styrelse åren 2001–2007, varav det sista året som förste vice ordförande.

Lisa Petersen är bibliotekschef på Mälardalens högskola sedan 2014. Hon sitter med i styrgruppen för SUHF:s Forum för bibliotekschefer och är också ledamot i styrgruppen för BIBSAM-konsortiet. Innan Lisa kom till Mälardalens högskola arbetade hon som chef för biblioteksverksamheten vid KTH, och innan dess var hon under några år bibliotekschef för folkbiblioteken i Huddinge.

Styrelsen 2018–2019 består av:

Ordförande
Johanna Hansson
Projektledare, Uppsala universitetsbibliotek/Almedalsbiblioteket

Ordinarie ledamöter
Cecilia Gärdén
Konsulent bibliotekens lärande och verksamhetsutveckling Kultur i Väst

Lo Claesson
Bibliotekschef, Vaggeryd

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef, Botkyrka

Helena Kettner Rudberg
Chef för användarservice, MTM

Jens Thorhauge
Egen konsult, Danmark

Pelle Snickars
Professor, Umeå universitet

Karin Grönvall
Överbibliotekarie SLU

Inga Andersson
Skolbibliotekarie samt tillförordnad rektor

Malin Ögland
Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås

Lisa Petersen
Bibliotekschef Mälardalens högskola

Konstituerande möte beslutade att välja 1:a och 2:a vice ordförande vid styrelsemötet i juni 2018.

På bilden syns största delen av den nya styrelsen, tillsammans med generalsekreterare Karin Linder (th).
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin