Årets upplaga av rapporten ”Svenskarna och internet” är den mest omfattande hittills, och visar ett samhälle där det digitala livet är lika vardagligt som det verkliga livet. 9 av 10 använder internet varje dag. Men många står fortfarande utanför det digitala samhället.

Idag på morgonen presenterade Internetstiftelsen sin årliga undersökning ”Svenskarna och internet”. Årets upplaga visar att av hela befolkningen i Sverige använder 9 av 10 internet varje dag, och lika många använder olika digitala samhällstjänster, till exempel hos Skatteverket, vården eller biblioteket. De allra flitigaste användarna av internet och dess olika tjänster är personer födda på 90-talet; årtionden då internet på allvar slog igenom.

Många behöver hjälp med videosamtal

Men liksom i tidigare upplagor av undersökningen syns även i år hur många av de äldsta i samhället står utanför. Var femte pensionär använder inte internet alls, och bland de äldsta har inte ens hälften använt sig av samhällets olika e-tjänster. Och även bland de som är på nätet dagligen finns ett utbrett behov av hjälp med olika saker. 3 av 10 av de äldsta behöver hjälp på nätet, särskilt för att genomföra videosamtal och installera mobilt Bank-id.

Biblioteken, eller digitala medborgarkontor?

I undersökningen har alla över 18 år fått svara på frågan ”Hur säkerställer vi att alla medborgare både blir och vill bli delaktiga i vårt digitala samhälle och inte hamnar utanför? I synnerhet de som inte fått denna kompetens via skolan.” Majoriteten av de svarande för fram att det är den äldre generationen som riskerar att hamna utanför, och att nyckeln till att skapa digital delaktighet är utbildning. Vem som bör sköta utbildningen finns flera förslag på, och biblioteken är en av de instanser som lyfts fram i många fritextsvar. Många föreslår även digitala hjälpare, digitala medborgarkontor, eller digitalsupport i kommunerna.

Här kan du läsa hela undersökningen Svenskarna och internet 2021 (öppnas i nytt fönster)

Foto: John SchnobrichUnsplash