Vi vill se fler utbildade bibliotekarier och mer resurser till forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Då kan vi stärka bibliotekens tidlösa uppgift att främja läsning och ge alla en demokratisk, jämlik tillgång till information, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening och Åsa Söderlind, prefekt, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, i en debattartikel i Borås Tidning.

I år är det 50 år sedan Bibliotekshögskolan, numera en del av Högskolan i Borås, startade sin verksamhet. Nu i dagarna samlas ett stort antal studenter, bibliotekarier och forskare för att utbyta erfarenheter och ta del av nya forskningsrön. Det är också ett bra tillfälle att diskutera viktiga samtidsfrågor. Även om vi i grunden har ett starkt biblioteksväsende i Sverige står vi inför en utmanande tid för biblioteken.

Läs hela debattartikeln här, öppnas i nytt fönster!