Eva Averin, bibliotekspedagog och filialföreståndare på en av Täby biblioteks filialer, har fått Svensk biblioteksförenings resestipendium för att åka till Spanien för att studera hur folkbiblioteken där arbetar med inkludering och läsfrämjande.

– Då jag är sammankallande i Täby biblioteks regnbågsgrupp så ligger just inkluderingsfrågorna mig extra varmt om hjärtat. hbtq+gruppen har alltid haft en utsatt ställning i vårt samhälle genom historien och nu börjar orosmolnen återigen att hopa sig. Biblioteken är en av demokratins hörnpelare och vår uppgift på biblioteken är att värna om alla människors lika värde. Sverige och Spanien är rätt så lika i vår liberala syn på hbtq+ i jämförelse med världen i övrigt. Det är därför intressant att jämföra hur just dessa två länder arbetar med inkludering. En stor del av vårt uppdrag inom folkbiblioteken är just läsfrämjande arbete med sagostunder, bokcirklar med mera. Det är lätt att bara hamna i gamla vanor så därför tycker jag det vore intressant att se om de tänker och arbetar på något annat sätt vi.

Vad hoppas du på att få ut av er resa?
– Jag hoppas få många ”aha-upplevelser” men samtidigt även att få ett utifrånperspektiv på mitt eget arbete för man blir lätt hemmablind.

Hur känns det inför resan?
– Jag beskrev det som att jag hade galloperande hästar och en och annan elefant också i magen då jag fick beskedet om att jag fått stipendiet. Genast började jag ifrågasätta vad jag gjort. Kommer jag att klara av det? Kommer de att vilja ta emot mig i Spanien? Alla negativa tankar som tänkas kan men samtidigt var det också en stor glädje och förväntan. Vilken möjlighet att få uppleva något nytt och annorlunda. Så nervös och glad samtidigt kan väl bäst beskriva det.

Hur känns det att få resestipendiet beviljat?
– Jag är superglad och förväntansfull men samtidigt nervös, för jag måste ju ha med mig något intressant och matnyttigt hem också.