Den digitala utvecklingen är fortsatt stark på landets bibliotek, enligt Sveriges officiella biblioteksstatistik 2019. Användningen av e-medier ökar, samtidigt som de fysiska lånen har minskat över tid. Skolbiblioteken har blivit något fler jämfört med föregående år.

Årets rapport visar att användningen av de svenska biblioteken är hög, men under förändring. Det görs nu i genomsnitt 8,4 nedladdningar av e-medier per invånare, främst i form av e-böcker eller tidskrifter. Om man enbart räknar e-böcker har nedladdningen ökat med 14 procent sedan 2018, skriver Kungliga biblioteket i ett pressmeddelande.

Den totala utlåningen av fysiska medier (exempelvis tryckta böcker, dvd:er och skivor) har minskat med närmare 7,8 miljoner sedan 2015. Under förra året syntes en liten ökning jämfört med 2018, men den beror främst på att antalet omlån har ökat. Folkbiblioteken köper in allt färre filmer på fysiska bärare, till förmån för film via streamingtjänster. I 92 kommuner går det att ta del av film via nätet utan att besöka biblioteket.

Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder kommenterar siffrorna:
– Årets statistik visar tydligt att de digitala tjänsterna ökade redan 2019. Coronapandemin har medfört ökad efterfrågan av digitala medier. Vi har tvingats byta medieformat på såväl högskole- och universitetsnivå som fritidsläsande och fördjupning. Det kommer ett medföra fler önskemål om snabb tillgång till både forskningslitteratur och skönlitteratur. Frågan är hur vi löser detta.

Skolbiblioteken blir något fler

Antalet skolbibliotek som är bemannade på minst halvtid har ökat något. Dock saknar fortfarande 34 av landets kommuner antingen ett enskilt halvtidsbemannat skolbibliotek, eller ett integrerat skolbibliotek. Ett integrerat skolbibliotek innebär att verksamheten bedrivs via ett lokalt folkbibliotek.
Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder kommenterar:
– Det är bra att skolbiblioteken ökade 2019 men sannolikt har kommunernas dåliga ekonomi redan slagit ut den lilla ökningen. Det finns kommuner där man till exempel dragit in bemanningen på alla sina skolbibliotek. Det ser fortsatt mörkt ut, och vi ger oss inte i vårt arbete förrän det är ett läge där vi kan vara trygga med att Sveriges alla elever har tillgång till bemannat skolbibliotek.

Läs mer ur rapporten på KB:s webbplats (nytt fönster)