Idag drar Sveriges Författarförbund i gång kampanjen ”Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget”.

Per Wirtén och Grethe Rottböll från Sveriges Författarförbunds styrelse skriver idag en debattartikel i Expressen, kring de hot förbundet ser mot de svenska folkbiblioteken idag:
”Folkbiblioteken har fått fiender – dags att slåss”, Expressen.se (nytt fönster)

Målet med kampanjen, som ska pågå fram till Bokmässan i september, är bland annat att skapa likvärdiga bibliotek över hela landet, med generösa öppettider och med litteraturen i centrum, och att alla skolelever ska ha daglig tillgång till ett skolbibliotek med för ändamålet utbildad personal.

Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder uttalar sig kring kampanjen idag i en artikel publicerad i Smålandsposten:
– Jag tycker det är bra att Författarförbundet gör den här kampanjen, ju fler som förstår bibliotekens roll desto bättre är det.

Karin Linder framhåller också, i samma artikel, att det görs satsningar som inte syns i de nedåtgående kurvorna i biblioteksstatistiken: i en femtedel av landets kommuner öppnar ett nytt bibliotek de kommande fem åren.
– I statistiken syns om man lägger ner en filial men samtidigt kanske man öppnar eller utökar någon annanstans, det är svårt att se sammanhangen.

Läs artikeln i Smålandsposten:
Författarförbundet: ”En skam för Sverige”, Smålandsposten (nytt fönster)