I Svensk biblioteksförenings monter hölls samtal och diskussioner om det fria ordet, allas lika värde och rätt och bibliotekens demokratiska uppdrag. Medlemmar och expertnätverk presenterade verksamhet och bytte erfarenheter. Calle Nathanson, ordförande i Svensk biblioteksförening, hälsade alla välkomna och betonade bibliotekens betydelse för yttrandefriheten och den fria åsiktsbildningen. Han kritiserade också mässan för att de öppnat dörren för den högerextrema tidningen Nya Tider.

Svensk biblioteksförening presenterade sin Riksrapport 2016 som är en lägesrapport för biblioteken i Sverige med fakta, utvecklingstendenser och aktuella frågeställningar som påverkar bibliotekssektorn. Journalisten Gabriella Ahlström samtalade med Anette Eliasson, bibliotekschef i Mölndals kommun och Calle Nathanson om riksrapport 2016. Kulturutskottets ledamöter, Olof Lavesson (M), Gunilla Carlsson (S) och Rossana Dinamarca (V) samtalade om hur yttrandefriheten präglar dagens bibliotek. Kulturpolitikerna diskuterade bland annat yttrandefrihetsfrågor med bäring på bibliotek med anledning av 250-årsjubileet av Sveriges första tryckfrihetsförordning. Christina Persson, stadsbibliotekarie Göteborg och Anja Dahlstedt, bibliotekschef Botkyrka berättade hur de hanterar fri åsiktsbildning i vardagen.
I maj marscherade nazister på Borlänges gator. I grannkommunen Ludvika är Svenska motståndsrörelsen representerad i kommunfullmäktige. Är det bibliotekens roll att göra motstånd? Biblioteksbladets chefredaktör Annika Persson samtalade med fd biblioteksrådet vid Kungliga biblioteket Barbro Thomas och projektledaren för Varbergs ”Bibliotek mot rasism”-kampanj Kajsa Åberg om just det här.
Under fredagen presenterade plakettjuryn alla nio nominerade barnböcker till Carl von Linné-, Elsa Beskow- och Nils Holgerssonplaketten. Berättarministeriets Dilsa Demirbag-Sten pratade tillsammans med Jenny Poncin från Svensk biblioteksförening om barnens yttrandefrihet.
Föreningens nya expertnätverk för bibliotekens lärandemiljöer berättade om nätverkets inriktning och framtida arbete. Under lördag och söndag visade Svensk biblioteksförening upp sin egen utställning om bibliotekens arbete med nyanlända.

Stort tack till alla medverkande!