Talman Andreas Norlén inviger Svensk biblioteksförenings branschdagar 17–19 maj.

– Vi är mycket glada över att talmannen har tackat ja till att inleda årets konferens med ett tal om demokratin. Det är extra viktigt att lyfta bibliotekens roll för ett demokratiskt samhälle just nu, med tanke på diskussionen som varit huruvida biblioteken är samhällsviktig verksamhet eller inte, säger Karin Martinsson, utredare vid Svensk biblioteksförening och projektledare för Branschdagarna.

Central i firandet av demokratin 100 år

26 januari 1921 fälldes det avgörande klubbslaget som markerade beslutet om allmän och lika rösträtt i Sverige. 100-årsjubileet uppmärksammas stort av Sveriges riksdag, och i detta är talmannen en central person.  I filmen ”Det avgörande klubbslaget” som du ser här intill talar han med programledare Parisa Amiri om de historiska händelserna kring rösträttskampen för 100 år sedan.

Foto av talmannen: Anders Löwdin/Sveriges riksdag