Det är många människor som är inblandade för att skapa Biblioteksdagarna och varje år får vi hjälp av en lokal arbetsgrupp på plats.

– För oss är det viktigt att det lokala kommer fram därför låter vi alltid en arbetsgrupp på plats arbeta fram vad de vill visa upp från deras region, säger Jenny Poncin, utvecklingssekreterare och verksamhetsstrateg på Svensk biblioteksförening.

Arbetsgruppen består av många olika personer som jobbar på stadsbiblioteket, regionbiblioteket, BoI utbildningen vid Linnéuniversitetet, universitetsbiblioteket samt sjukhusbiblioteket.

– Arbetet har varit spännande och roligt, men det har också varit lärorikt att titta på sin kommun lite utifrån. Vad kan vara intressant att se när man kommer hit, vilka saker är unika för Växjö? De frågorna är man inte så van att tänka på, säger Anna-Karin Axelsson som är bibliotekschef för Växjö bibliotek.

Det är viktigt för föreningen att så många bibliotekstyper som möjligt får komma fram. Arbetsgruppens uppgift är bland annat att samla och hjälpa föreningen att lyfta fram det lokala perspektivet och se till att programmet blir så intressant som möjligt samt belyser olika perspektiv av biblioteksverksamhet.

– Det är alltid lika trevligt att arbeta tillsammans med Svensk biblioteksförening. När man gör det ser man vilken kraft det finns i bibliotekssektorns olika delar. Att vi nu får biblioteksdagarna till Växjö känns därför mycket roligt, säger Joacim Hansson som är professor i biblioteks- och informationsvetenskap på Linnéuniversitetet.

Fotograf: Mats Samuelsson