Svensk biblioteksförening driver sedan 2013 ett utvecklingsprojekt tillsammans med Kenya Library Association (KLA), som nu förnyas med ett treårigt samarbetsavtal. Under nästa vecka finns representanter för Svensk biblioteksförening på plats i Kenya för KLAs årsmöte och konferens.

Projektet utgår ifrån IFLAs program Building Strong Library Associations, som syftar till att skapa en långsiktigt stabil och hållbar biblioteksförening. Varje år besöker vi KLAs årsmöte och konferens, som i år hålls i Mombasa 22–24 november. Inför resan har vi ställt några frågor till en av projektledarna, Annsofie Olsson, till vardags verksam vid Malmö högskola.

Annsofie Olsson, du är ny projektledare i Kenyaprojektet. Hur kommer det sig?
– Det femåriga projektet ”Stronger together” som Svensk biblioteksförening haft med Kenya Library Association avslutas 2017, och nästa år börjar ett nytt treårigt projekt som fått namnet ”The next frontier”. Det första projektet leddes av Leif Mårtensson och Christina Tovoté, och när nu ett nytt påbörjas tar jag över Christinas roll. Jag var i Kenya som stipendiat 2016 och såg då vilket fint arbete som föreningen gjorde tillsammans med KLA och vilken betydelse det har för bibliotekens framtid i Kenya. Jag blev väldigt glad när jag fick frågan om jag ville ta över efter Christina.

Nästa vecka åker ni till Kenya, vad ska ni göra där?
– Vi kommer bland annat att besöka den svenska ambassaden och Ministry of Sports, Culture and Arts i Nairobi, men vi kommer framför allt att delta i KLAs årsmöte och besöka bibliotek i Mombasa. Sist men inte minst ska det nya samarbetsavtalet ”The next frontier” som löper 2018–2020 skrivas under. Huvudsyftet med detta projekt är att fortsätta stärka KLA och främja utvecklingen av bibliotekssektorn i Kenya.

Varför är Kenyasamarbetet viktigt för föreningen?
– En stark förening med många medlemmar har större möjligheter att påverka beslutsfattare och utvecklingen av bibliotek. Det känns särskilt angeläget i ett land som Kenya där demokratin fortfarande är något skör. Den svenska biblioteksföreningen har över 100 år av erfarenheter och kunskaper om bibliotekens roll i samhället och hur man bygger en stark förening. Samarbetet kommer att öka människor i Kenyas tillgång till de resurser som bibliotek erbjuder, och i förlängningen främja deras möjligheter att påverka sin egen framtid.

Vad hoppas du kunna ta med dig till din vardag som bibliotekarie på Malmö högskola?
– Jag har länge jobbat med internationella frågor på mitt eget lärosäte, så jag ser mycket fram emot att få professionell utveckling genom mer erfarenhet av detta. Vi har många internationella studenter på Malmö högskola och jag tror att min erfarenhet från Kenyaprojektet kommer att bidra till ökad förståelse för hur olika bibliotekserfarenheter de studenterna kan ha. Jag är också engagerad i bibliotekets och Malmö högskolas formella och informella lärandemiljöer och hoppas få med mig bilder av andra miljöer och perspektiv på den frågan att vidareutveckla på hemmaplan.

Stronger together 2013–2017, slutrapport (pdf, nytt fönster)