I två dagar har läsning för alla presenterats och diskuterats på Svenska Daisykonsortiet konferens i Stockholm.

Under rubriken ”Tillgänglig läsning för demokratin” har konferensdeltagarna fått orientering om ny teknik, nya arbetssätt och rättsliga förutsättningar för att göra läsning möjlig för alla – oavsett hur man vill och kan ta till sig text.

– Svensk biblioteksförening är mycket angelägna om att våra medlemmar på biblioteken får rätt förutsättningar för att i enlighet med bibliotekslagen nå ut med läsning till alla. För att klara detta behövs rätt förutsättningar rättsligt, tekniskt och kompetensmässigt. Därför stöttar vi Svenska Daisykonsortiet genom att vara medlemmar i konsortiet, säger Jenny Nilsson, utredare, Svensk biblioteksförening.

Lenita Brodin Berggren, som är kontaktperson för vårt expertnätverk för service till studenter med läsnedsättning var också på konferensen.

– Jag tycker att konferensen täcker så många aspekter och ger flera perspektiv på tillgänglig läsning. Det ger inspiration till utveckling av vår service till studenter med läsnedsättning, säger Lenita Brodin Berggren.
Foto: Fredrik Hjerling