Nu finns föreläsningen om förbjudna böcker med Nadine Farid Johnson, chef för PEN America Washington och Free Expression Programs, och det efterföljande samtalet med Jens Zingmark, Dawit Isaak-biblioteket, att titta på.

Nadine Farid Johnson var en av föreläsarna under Biblioteksdagarna 2023 som hade temat Öppenhet. Hon diskuterade den fortsatta vågen av bokförbud i skolor och bibliotek över hela USA och effekten av dessa förbud på friheten att läsa, friheten att lära och friheten att få tillgång till information. Hon talade även om faran för demokratin som denna censur innebär samt bibliotekariernas avgörande roll för det fria utbytet av idéer, öppen undersökning, förståelse och empati, som är kännetecknen för ett öppet samhälle.

I det efterföljande samtalet diskuterade Nadine Farid Johnson och Jens Zingmark yttrandefrihet och censur i böckernas värld.

Till föreläsningen