Den 13-14/6 träffades representanter från Svensk biblioteksförenings regionföreningar, expertnätverk, styrelsen och kansliet för att bland annat diskutera arbetet med en nationell biblioteksstrategi. Vi träffade även chefredaktören för Biblioteksbladet och representanter från sekretariatet för nationell biblioteksstrategi och gick igenom viktiga aktiviteter och händelser under hösten.

– Svensk biblioteksförening samlar de främsta experterna i branschen. Det är därför vi så framgångsrikt kan påverka. Alla som företräder regionföreningar och expertnätverk är betydelsefulla för att vi ska vara en stark och framgångsrik förening, säger Jenny Poncin som är utvecklingssekreterare och verksamhetsstrateg på föreningens kansli.

Föreningen kommer att fortsätta arbetet med att utöka utbytet mellan regionföreningar, expertnätverk och styrelsen.

– Vi tror att mer samverkan mellan alla dessa aktörer samt styrelsen och kansliet kan ge oss fler möjligheter i vårt arbete, säger Jenny Poncin.