Under nästa vecka, 7–10 februari, deltar Svensk biblioteksförening som utställare i det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna.

Folk och Kultur är en ny mötesplats för konst och kultur i hela Sverige. Arrangörerna beskriver att arrangemanget ”vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden.”

– Det är viktigt att kulturfrågorna och utbildningsfrågor lyfts under ett valår. Det är naturligt för Svensk biblioteksförening att delta i ett evenemang som vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet. Biblioteken finns spridda över hela Sverige och är i flera fall den enda öppna mötesplatsen där invånare kan skapa och ta del av kultur, säger Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening.

Seminarium om bibliotek som symbolfråga

Svensk biblioteksförening kommer att ha monter nummer 21 i utställningen som hålls i Stiga Sports Arena, och Karin Linder kommer också under torsdag eftermiddag att delta i seminariet Bibliotek som symbolfråga, arrangerat av Botkyrka kommun. Deltar i samtalet gör bland andra också Anja Dahlstedt, bibliotekschef i Botkyrka och förste vice ordförande i Svensk biblioteksförening. Det blir ett samtal om folkbiblioteksdebatten som pågått under de senaste åren. Vad är debatten ett uttryck för och handlar den överhuvudtaget om bibliotek? Blir biblioteken i själva verket symbol för någonting annat och varför provocerar frågorna så? Hur påverkas biblioteksverksamheten av debatten och hur förhåller den sig till biblioteksanvändarnas och professionens bild av verksamheten?
Läs mer om seminariet på Folk och Kulturs webbplats (nytt fönster)

Förutom samtal, debatter, seminarier och utställning, kommer Folk och Kultur presentera ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Som deltagare och publik under konventet kommer du kunna ta del av ett brett konst- och kulturutbud från hela Sverige.

Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.
Läs mer om eventet på Folk och Kulturs webbplats (nytt fönster)