Vid Svensk biblioteksförenings årsmöte 2022 valdes tre nya personer in i styrelsen för Regionförening Östergötland och Jönköping: Emma Johansson, Petra Särnhammar och Wirena Lopez-Arenteg.

– Det känns bra och roligt. Jag hoppas att vi ska kunna skapa tillfällen och förutsättningar för att medlemmarna ska kunna mötas och knyta nya kontakter. Eftersom det är en ganska stor region tror jag mycket på att mötas digitalt. Jag hoppas att vi ska kunna hitta sätt att göra det på så att det känns enkelt och tilltalande för våra medlemmar, säger Emma Johansson.

Emma Johansson arbetar sedan i november i Vaggeryds kommun på biblioteken i Vaggeryd och Skillingaryd.

Regionförening Östergötland och Jönköping har cirka 200 medlemmar från alla typer av bibliotek.