IFLA:s nya riktlinjer för skolbibliotek är tänkta som ett stöd för skolbiblioteksutveckling i alla IFLA:s medlemsländer. Varje land har sin egen lagstiftning och sina speciella förutsättningar. Inom vissa områden ligger Sverige långt framme, men i andra har vi mycket att lära. Många namnkunniga personer i skolbiblioteksvärlden, inte minst från USA, har varit med i utformningen av riktlinjerna. Från Sverige har Lisa Åström, kontaktperson för föreningens Expertnätverk för skolbibliotek och medlem i IFLA:s sektion för skolbibliotek, varit mycket aktiv i arbetet. Svensk biblioteksförening hoppas att riktlinjerna ska vara ett stöd i det nödvändiga stärkandet av Sveriges skolbibliotek och har därför låtit översätta riktlinjerna. Här kan du läsa den svenska översättningen – IFLA:s nya riktlinjer för skolbibliotek.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har översatt IFLA:s riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi. Det är en reviderad och utökad utgåva som du kan läsa här – IFLA:s riktlinjer för personer med dyslexi.