Boende i Frölunda, Göteborg, har mer än torktumlare och smutstvätt i sina tvättstugor –  nyöppnade ”tvättstugebibliotek” ska inspirera till mer läsning i vardagen och informera om läsningens positiva effekter på barns utveckling.

– Nu när Frölunda bibliotek är stängt för renovering fram till våren 2025 har vi öppnat ett mindre bibliotek, Frölunda bibliotek ”pop up”, mitt i ett köpcentrum. Det lilla biblioteket är välbesökt och tillgängligt för alla – men mer behöver göras för att nå ut till barn och unga! Med stöd av Kulturrådet kan vi köpa in litteratur för barn och unga för att göra läsfrämjande insatser och genom att presentera och erbjuda härliga böcker på oväntade platser hoppas vi på att nå nya läsare. Det säger Anna Carin Svedstam och Camilla Bergstrand, som jobbar med projektet och är bibliotekarier på Frölunda bibliotek.

Förhoppningen är att böckerna ska lånas och läsas just eftersom konceptet är så enkelt, som de båda uttrycker det: ”Alla behöver ju tvätta!”.

Tvättstugefiguren är gjord av Maria Sicilia Ono.

– Under påsklovet invigde vi bokhyllorna på de tre aktuella adresserna runt Frölunda Torg, det stora köpcentret. Vi mötte mest vuxna, mor- och farföräldrar som blev så glada och överraskade över att hitta böcker på en så oväntad plats. Några lånade med sig böcker direkt. Just att det är så enkelt att låna med sig böckerna tror vi är en framgångsfaktor. Vi hoppas att de boende ska låna och läsa mycket och vilja fortsätta att låna. När böckerna i tvättstugan är färdiglästa hoppas vi på att de boende ska hitta till det “riktiga” biblioteket i närheten. Vid tvättstugebokhyllorna finns information om och öppettiderna till pop up-biblioteket, säger de.

Genom tvättstugebiblioteken får barn låna böcker utan tillgång till lånekort eller bibliotekarie; hur tänker ni kring det?
– Vi vill fortsätta att satsa på läsfrämjande aktiviteter under stängningen av det stora biblioteket. Att bjuda på läsmöjligheter med låga trösklar kan skapa en lust att läsa mer, både för barn och vuxna. En enkel förklaring till hur en lånar är uppsatt på hyllgaveln. Samarbetet med bostadsbolaget Poseidon är nödvändigt för att genomföra projektet och tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för de som bor i området. Vi kommer att titta till tvättstugebiblioteken med jämna mellanrum och fylla på med böcker om det behövs. Och så finns det ett riktigt bibliotek i närheten, säger de.

Tidiga insatser viktiga för barns utveckling

Tvättstugebiblioteken riktar sig till barn 0–12 år, med syftet att främja läsning i tidig ålder.

Foto: Anna Carin Svedstam.

– Forskning pekar på att barn som blir lästa för tidigt i livet får ett stort ordförråd och goda möjligheter att lyckas i skolan. Vår önskan är också att informera och att öka vuxnas medvetenhet om läsningens betydelse. Att läsa tillsammans bidrar även till en stund av gemenskap och av att tillbringa tid tillsammans. Det är också viktigt att fortsätta att läsa högt tillsammans, även när barnet självt börjat läsa – så att barnet även får tillgång till de längre och större berättelserna. Därför har vi valt att köpa böcker till barn upp till 12 år, säger Svedstam och Bergstrand.

Böckerna är valda utifrån ålder med en bredd i teman och med en medvetenhet kring representation och normer. Bland böckerna finns olika illustratörer representerade, en mix mellan skön- och facklitteratur samt textlösa böcker, för de som inte kan läsa svensk text.

Tvättstugebiblioteken ska vara i gång under hela året. Kan ni avslöja något kring kommande aktiviteter i anslutning till projektet?
– När vi åker ut med bibliotekscykeln är det ett uppskattat inslag i närområdet. Redan före pandemin cyklade vi ut mycket och mötte unga och äldre i parker och på torg och det har vi fortsatt med. Tanken är att ta cykeln och ställa oss utanför tvättstugorna när vädret är härligt. Breda ut picknickfiltar, vi kan fixa bibliotekskort på plats, göra pins, hänga upp en frågepromenad, med mera. Varför inte en högläsningsstund för barnen vid bibliotekscykeln? En viktig uppgift för barnen blir att hjälpa till att namnge tvättstugefiguren (se bild) som finns på böckerna. Vi har samarbetat med Poseidons feriearbetare tidigare och fortsätter att “kroka arm” även denna sommar så att de kan ta med sig lovlediga barn till våra ”tvättstugeträffar”.

Foto på Anna Carin Svedstam och Camilla Bergstrand av Elin Svedberg.