Ann-Kristin Årman, bibliotekarie på Chalmers bibliotek och medlem i Svensk biblioteksförening, är nominerad till Dyslexipriset 2023.

– Jag är mycket glad och hedrad av att ha blivit nominerade till detta fina pris, säger Årman.

Årman är en av tre personer som gick vidare till slutnomineringen av Dyslexipriset som delas ut den 6 oktober, under Dyslexiveckan. Priset är på 25 000 kronor och delas ut till en pristagare. Det kommer i år delas ut av Dyslexiförbundets beskyddare H.K.H. Prins Carl Philip på slottet i Stockholm och livesänds via Facebook.

Vad betyder nomineringen för dig?
– Den betyder mycket inte bara för mig men även för de studenter på högskolan som jag träffar nästan dagligen, svarar Årman.

Hur arbetar du med att stötta studenter i behov av läs- och skrivstöd?
– Jag kontaktar alla studenter som har varit i kontakt med våra samordnare på Pedagogiskt stöd och ber dem boka en tid så att jag kan visa de olika programvaror som alla studenter kan ladda ner till sin egna dator. Vi går även igenom hur de fungerar och hur man kan arbeta med dem. På högskolan så har vi mycket elektroniskt material som är låsta för uppläsning och då har vi specialuppläsningsprogram för det. Varje student är unik och man måste vara flexibel i sitt tänkande kring lösningar för varje enskild student. Jag registrerar även studenter i Legimus, berättar Årman.

Har du något tips kring hur man som bibliotekarie kan arbeta med dyslexi?
– Lyhördhet! Varje student är unik så man måste vara inkännande och lösningsinriktad. Studenterna har kommit in på en tekniska högskola med hög studietakt så det gäller att hitta lösningar så att de snabbt kommer in i studerandet och inte hamnar i uppförsbacke, säger hon.

Hur utbredd anser du att kunskapen kring dyslexi är i samhället?
– Jag hade önskat att samhället var mer tolerant och att det fanns ett samarbete mellan grundskola – gymnasium och högskola för att underlätta för dessa studenter. Tyvärr är det ännu idag ett visst stigma kring dyslexi, svarar Årman.

Läs mer om Dyslexiveckan på Dyslexiförbundets webbplats, länk öppnas i ny flik.