Myndigheten för kulturanalys presenterade igår sin nya rapport ”Barn och ungas kulturaktiviteter”.

Mycket i undersökningen känns igen sedan tidigare, men delen ”Läsning och bibliotek” visar att bara ett fåtal procent av de unga kommer till biblioteken för att delta i aktiviteter efter skoltid. Svensk biblioteksförenings samhälls- och utvecklingssekreterare Jenny Nilsson kommenterar:
– Barn och unga är flitiga biblioteksbesökare och lånar också mycket böcker. Men de aktiviteter som biblioteken ordnar för denna målgrupp på deras fritid verkar enligt den här undersökningen inte nå fram, särskilt inte till tonåringarna. Kanske är detta något för biblioteken att ta till sig och fundera över? Är det dags för förnyelse i innehåll och form av aktiviteter på fritiden?

Rapporten i sin helhet på Myndigheten för kulturanalys webbplats (nytt fönster)