Från och med den 1 juli 2020 omvandlas Regionförening Södra Svealand till en regionavdelning inom Svensk biblioteksförening. Vi har ställt några frågor till ordförande Cajsa Broström om regionföreningens ombildning, om hur våren har varit och om hur förhoppningarna ser ut inför hösten.

Ni valde under årsmötet att ombilda er till en avdelning, vilken var er främsta orsak till ombildningen?

– Den största anledningen till att vi ombildar oss är att vi haft för mycket jobb med administration och ekonomi när vi istället vill ägna kraft och tid till att planera för bra verksamhet för våra medlemmar. Vi vill också se en tydligare koppling till Svensk biblioteksförening och tror att det blir så om vi är en regionavdelning. Vi hoppas också kunna vara en förebild för en modell som skulle kunna användas i de delar av landet där det ännu inte finns någon regionförening eller regionavdelning.

Hur gick det när ni genomförde ert digitala årsmöte i mars? 

– Först var vi väldigt besvikna eftersom vi inte kunde genomföra den tilltänkta föreläsningen ”Bilda en bokcirkel och du skall aldrig ångra dig” med författaren, litteraturvetaren och den vana bokcirklaren, Lena Kjersén Edman. Förhoppningsvis kan vi genomföra det samtalet vid ett senare tillfälle. Men själva årsmötet funkade väldigt smidigt och fint. Vi var en liten grupp medlemmar i Regionförening Södra Svealand som träffades och tekniken funkade bra. En deltagare fick dessvärre vara med via telefon och det var väl inte helt optimalt, men det löste sig.

Hur har den nya styrgruppens och din första tid som ordförande sett ut sedan det digitala årsmötet?

– Det har varit väldigt lugnt. Denna vår har varit väldigt digital, mycket digitala föreläsningar och möten. Vår vardag har verkligen förändrats. Det låter bra med uttrycket ”vi ställer inte in, vi ställer om”, men det är ändå inte så enkelt. Vi har inte riktigt hunnit med att formera oss som den nya styrgruppen ännu. Allting går lite långsammare känns det som, på grund av ovissheten kring hur länge denna situation ska pågå.

Kommer ni att fortsätta att organisera era möten på distans? Är det bättre, även på sikt?

– Ja, det tror jag verkligen. Även om det i vår region, Västmanland, Örebro och Sörmlands län är förhållandevis korta avstånd så minskar vi restiden och blir mer effektiva med digitala möten. För mig personligen blir det inte riktigt samma känsla med digitala möten, det är en distans, jag saknar energin av att ha personerna jag talar med i rummet, men det kanske är en vanesak.

Vad står högst på dagordningen för regionavdelning Södra Svealand? Vad kommer ni att fokusera på?

– Vi vill genomföra den föreläsning med Lena Kjersén Edman som blev uppskjuten. Sedan vill vi gärna börja planera kring framtiden och hur vi kan ta lärdom av denna situation. Kanske arrangera ett Biblioteksting kring bibliotekets roll under en pandemi? I så fall i samarbete med de stora biblioteksorganisationerna i våra tre län. Vi vill att regionavdelning Södra Svealand ska vara en länk mellan de olika bibliotekstyperna och vara navet för engagemang inom biblioteksbranschen i vårt område.