I den sista delen av intervjuserien Uppdrag ordförande har vi pratat med Lisa Åström, ordförande i Regionförening Stockholm, Uppsala och Gotland. Till vardags är hon bibliotekarie på Rosendalsgymnasiet i Uppsala och sedan den 6 mars är hon ordförande i Svensk biblioteksförenings största regionförening.

Hur gick det när ni genomförde ert årsmöte i början av mars?

– Vi hade årsmötet på riksföreningens kansli i Stockholm. Vi började med en föreläsning om den svenska litteraturens spridning i världen av litteraturvetaren Andreas Hedberg. Vi bjöd på enklare förtäring. Årsmötet gick bra, inga överraskningar och inte några stora diskussioner heller.

Hur har styrelsens och din första tid som ny ordförande sett ut sedan dess? Har ni fortsättningsvis organiserat era möten digitalt?

– Vi fick snabbt ställa om till digitala möten och ställa in alla planerade aktiviteter. Vi har våra möten digitalt.

Ni genomförde innan årsmötet en enkät där medlemmarna kunde svara vad de ville att regionföreningen satsade på. Vad fick ni för förslag?

– Vi fick förslag på att arbeta med skolbibliotek, anordna politiska debatter alternativt ställa politiker till svars angående besparingar inom bibliotekssektorn i regionen, anordna studiebesök och ge möjlighet till medlemmar att nätverka och få fortbildning.

Vad står högst på dagordningen för regionförening Stockholm, Uppsala och Gotland? Vad kommer ni att fokusera på under året?

– Vårt fokus kommer att vara att arbeta med en politikerenkät som vi påbörjade för lite mer än ett år sedan. Vi har tagit ett omtag och hoppas att vi kan få ut den till alla kulturnämnder i regionen och få de politiker som är ansvariga för biblioteksverksamheten att svara. Därefter tänker vi oss att vi ska uppmärksamma den på olika sätt och att det leder till debatt. Vi ska också försöka genomföra en fortbildningsaktivitet runt MIK och källkritik under hösten.I övrigt så avvaktar vi med mycket av vår verksamhet.