Lisa Larsson är sedan den 10 mars 2020 ny ordförande i Regionförening Väst. Till vardags är hon bibliotekarie på Institutionen för Vetenskapens kommunikation och lärande vid Chalmers i Göteborg. Vi har ställt några frågor till henne om hur våren har varit för regionföreningen.

Hur gick det när ni genomförde ert årsmöte i början av mars? 

– Vi hann genomföra årsmötet innan allt covid-19-relaterat drog igång. Så vi hade ett vanligt årsmöte med mat och författarbesök, denna gång med Kenneth Hermele. Men en vecka efter årsmötet hade det bibliotek jag jobbar på stängt, så det var verkligen nära inpå.

Kommer ni att fortsättningsvis organisera era styrelsemöten digitalt?

– Vi körde på Skype direkt och har fortsatt med det under våra möten under våren. Men man saknar det lite de diskussioner som uppstår naturligare när man ses.

Hur har styrelsens och din första tid som ordförande sett ut sedan årsmötet?

– Det är ju en väldigt speciell tid, vi i styrelsen har inte kunnat ses annat än på Skype, och det kanske funkar bra för de av oss som känner varandra sen innan, men lite svårare för de som är nya i styrelsen.

Vad står högst på dagordningen för Regionförening Väst? Vad kommer ni att fokusera på under året?

– Vi vill fortsätta jobba för att lyfta och diskutera bibliotekariens profession och kompetens och vi är förberedda på om det möjligt att genomföra digitalt eller på lokal så att säga.