Näst ut i vår intervjuserie med nytillträdda regionföreningsstyrelseordföranden är Anna Swärd Bergström, nygammal ordförande i Regionförening Västerbotten.

Hur gick det när ni genomförde ert årsmöte i mars? Genomförde ni ett fysiskt möte som planerat? 

– Årsmötet genomfördes 25 mars i fysisk form, men med möjlighet att delta via länk. Antalet deltagare var relativt lågt och den gemensamma middagen blev inställd som en följd av den kris som då blivit ett faktum. Själv var jag inte med, men valdes till ordförande. Glädjande nog var tre personer från gamla styrelsen kvar och två nya förutom jag valdes in. Det finns många olika intressen och kompetenser i styrelsen och jag tror att vi blir ett strålande team!

Kommer ni att fortsättningsvis organisera era styrelsemöten digitalt?

– Jag tror nog att vi i styrelsen kommer att träffas mest fysiskt, men ordna så att den som inte har möjlighet att delta finns med på länk. Många i styrelsen är nya för varandra och det har sina begränsningar att ha möten digitalt då. Inte så lätt heller att vara digital ordförande i en grupp som inte är helt bekant, för det var jag inte van vid, men allt går bättre med tiden. Framtiden får utvisa. En sak som nuvarande kris har lärt mig än mer är att inte ta någonting av det gamla invanda för givet utan vara beredd på att ompröva och skruva på allt.

Hur har styrelsens och din första tid som ordförande sett ut sedan årsmötet?

– Jag kan inte säga att det inte varit lite rörigt, men det beror mest på mig. Vi har haft konstituerande möte samt ytterligare ett digitalt. Senaste mötet träffades vi fysiskt. Det blir att börja om lite från början. Dels är vi en delvis ny styrelse och dels är omständigheterna helt nya och inga gamla planer gäller. Vi har försökt kommunicera lite med medlemmarna via vår hemsida (presentation av styrelsen med boktips) och mail till medlemmarna för att påminna om vår existens, men något riktigt program blir inte förrän till hösten. Jag ser verkligen fram mot att ta nya tag tillsammans med vår engagerade styrelse!

Vad står högst på dagordningen för Regionförening Västerbotten? Vad kommer ni att fokusera på?

– Högst på dagordningen står nog de eviga frågorna fortfarande: Hur ska vi skapa delaktighet och intresse för regionföreningen och hur ska vi skapa aktiviteter som lockar många? Och hur ska vi kunna nå ut till alla som inte bor i eller i närheten av Umeå? Vi är ju i princip den enda regionföreningen i Norrland. Här kommer frågan om aktiviteter och samverkan digitalt in och det måste vi jobba vidare med. Det blir nog prio ett. Samtidigt måste vi jobba parallellt med fysiska träffar, till exempel studiebesök. En viktig del av den regionala föreningen är ju just att vi har möjlighet att träffas fysiskt och att alla bibliotekstyper möts. Vi har så oändligt mycket att lära oss av varandra. Den tidigare styrelsen började planera för en studieresa till Helsingfors (framför allt Oodi lockar), men den fick skjutas på obestämd tid. Det känns viktigt att kunna gå vidare och genomföra denna resa när framtiden blir lite mer förutsägbar, eftersom intresset att delta var glädjande stort.

Om man vill veta mer om vad som händer Regionförening Västerbotten under året, vart ska man vända sig då?

– På vår Facebook-sida (ny flik) kommer nyheter och där får man även lära känna oss i styrelsen. Men nu – Glad sommar!