Den 14 juni arrangerade Svensk biblioteksförening, Wikimedia Sverige och Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet en heldagskonferens om upphovsrätt, text- och datautvinning (TDM) och artificiell intelligens (AI). Läs Lisa Gemmels, press- och opinionsansvarig på föreningen, reflektioner från dagen.

Inbjudna talare var främst forskare och bibliotekarier, verksamma i både Sverige och övriga Europa. Konferensen möjliggjordes med finansiering från projektet Knowledge Rights 21.  

I konferensens första session fick vi två exempel på hur TDM kan användas för storskaliga juridiska forskningsstudier från professor Felix Steffek, University of Cambridge, och professor Johan Lindholm, Umeå universitet. Under andra sessionen var det fokus på de upphovsrättsregler inom EU-rätten som möjliggör TDM inom forskning såväl som kommersiellt. Talare där var dr. Branka Marušić, Oxford University and Christ Church, dr. Kacper Szkalej, University of Amsterdam och Teresa Nobre, chefsjurist på Communia. Professor Jutta Haider, Högskolan i Borås, pratade under den tredje sessionen om AI och källkritik. Konferensen avslutades med att riksbibliotekarie Karin Grönvall och Wilhelm Widmark, överbibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek, reflekterade kring bibliotekens roll i frågor som rör upphovsrätt och AI.  

Konferensen visade på möjligheterna som finns för forskare med stora så kallade forskningskorpus med digitaliserat material, men den belyste även de hinder som finns för att använda sig av metoder som TDM på upphovsrättsskyddat material, eller material som innehåller personuppgifter. De inskränkningar i upphovsrätten som finns är otydliga och forskare och bibliotek är ovilliga att göra fel, då det kan stå dem dyrt. Samtidigt framkom det att bibliotekens roll för forskning med metoder som TDM och AI fortfarande är i sin linda och behöver belysas och utforskas mer.  

Konferensen gjorde det tydligt att det här bara är början på ett samtal om upphovsrätt, AI, forskning och bibliotekens roll i de sammanhangen. Svensk biblioteksförening vill även fortsättningsvis driva och vara med i de samtalen.  

För dig som missade konferensen, eller vill se den igen, finns det möjlighet att göra det här.