Förslaget till ett EU-direktiv för upphovsrätten på den digitala inre marknaden presenterades för första gången under hösten 2016. Nu finns ett förslag på hur direktivet ska implementeras i svensk lag från och med första juli 2022.

Svensk biblioteksföreningen har varit aktiva under hela processen. Vår utgångspunkt har hela tiden varit att det finns ett stort behov av att modernisera upphovsrätten på EU-nivå och att hänsyn måste tas så att alla ges rätt till fri tillgång till information och kunskap.

Vi har talat med europaparlamentariker, företrädare för regeringen, riksdagsledamöter och haft ett givande samarbete med många olika organisationer som på olika sätt företräder användarperspektivet. Svensk biblioteksförening har också varit en av de organisationer som utgjort referensgrupp till justitiedepartementet när de tagit fram förslaget till en svensk implementering.

I det remissvar som föreningen nu skickat in fokuserar vi på de föreslagna inskränkningar i upphovsrätten som ska genomföras enligt direktivet. Det handlar om undantagen för text- och datautvinning, användning av verk vid undervisning samt framställning av exemplar för bevarandeändamål.

Till upphovsrättsremissen