Samtidigt som förhandlingarna om upphovsrättsdirektivet går in i en slutfas anordnade KLYS, en organisation för kulturskapare, ett seminarium om direktivet under Folk och Kultur.

Under rubriken En nödvändig kulturinjektion för Europa? förde flera branschföreträdare fram sin syn på upphovsrättsdirektivet, speciellt avseende artikel 13 om uppladdningsfilter. Den samstämmiga bilden som gavs är att upphovsrättsdirektivet i detta avseende är ett bra sätt för att artister ska få ersättning för sitt skapande. Den enda invändningen kom ifrån Sanna Wolk, professor i juridik vid Uppsala universitet, som var starkt kritisk till att man genom filter ska göra en juridisk prövning av om något är upphovsrättsskyddat. Filtreringsteknik används idag exempelvis inte för att förhindra barnpornografibrott eller terrorbrott, men nu ser det ut som att det blir verklighet inom upphovsrättens område.

Svensk biblioteksförening delar uppfattningen att obligatoriska filter för att stoppa upphovsrättsskyddat material är väldigt problematiskt, ur ett integritetsperspektiv men också för att det riskerar hämma innovation och utvecklingen av nya tjänster.

Här kan du läsa Svensk biblioteksförenings remissvar om upphovsrättsdirektivet, öppnas i nytt fönster!

Foto: Jose figueroa.