Svensk upphovsrätt är inte anpassad för modern forskning, och i synnerhet inte om forskningen sker med AI eller datoriserade metoder, så kallad text- och datautvinning. Det skriver generalsekreterare Silvia Ernhagen i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning, tillsammans med Lisa Gemmel, jurist och sakkunnig upphovsrätt, Svensk biblioteksförening, John Andersson, verksamhetschef, Wikimedia Sverige och Eric Luth, projektledare engagemang och påverkan, Wikimedia Sverige.

Dagens lagliga begränsningar innebär exempelvis att en forskare vid Uppsala universitet måste ta sig fysiskt till den institution som har materialet hen vill beforska med digitala metoder, något som belystes på en konferens på Stockholms universitet häromveckan. Det finns inga lagliga möjligheter att få tillgång till material digitalt på distans, vilket skapar stor frustration bland forskare och dessutom riskerar att leda till att Sverige halkar efter som forskningsnation.

Den snabba tekniska utvecklingen ger forskare världen över nya möjligheter. Material som tidigare bara funnits analogt digitaliseras och det tas fram nya metoder och modeller för att bearbeta stora mängder textuella data. Som komplement till traditionell forskning ger det redan i dag helt nya perspektiv. Samtidigt finns det många hinder när material digitaliseras och ska beforskas. Ett sådant är upphovsrätten. Det gör inte bara att forskare hindras i sin verksamhet, det gör dessutom att Sverige halkar efter på den globala forskningsfronten.

Läs hela debattartikeln här.