Svensk biblioteksförening har tillsammans med Förläggareföreningen och Författarförbundet begärt ett möte med den nytillträdda kulturministern Jeanette Gustafsdotter.

Syftet med mötet är att diskutera behovet ytterligare åtgärder inom det läsfrämjande arbetet. I Förläggareföreningens rapport Läsandets årsringar konstaterats sammanfattningsvis att: ”Svenska elever visar ett påfallande mindre intresse för frivillig läsning än elever i andra länder. Andelen föräldrar som ägnar sig åt läsaktiviteter med barnen är även lägre i Sverige än i andra länder. Föräldrars högläsning för sina barn har också minskat under de senaste decennierna, och män högläser i mindre utsträckning än kvinnor.”

– Det är en styrka att våra organisationer, med delvis olika utgångspunkter, kan agera gemensamt för att stärka det läsfrämjande arbetet, säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

– Läsande är en demokratifråga. Det är oerhört viktigt att vi tar den sjunkande läskunnigheten på allvar, och att vi samarbetar för att stärka barns och ungas läsförmåga, säger Jesper Monthán, ordförande för Förläggareföreningen

– Vi kan absolut vända trenden. Tillsammans har vi flera starka förslag och erfarenheter som kan få stora effekter, säger Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll.