I veckan skickade Nationella skolbiblioteksgruppen, NSG, in en begäran om uppvaktning av skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

De vill träffa henne för att diskutera hur bemanningen av landets skolbibliotek varaktigt ska kunna öka. I utredningen SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildning och utbildning finns flera lösningar för hur detta ska kunna förverkligas, främst genom ett förtydligande i skollagen och en tillhörande finansiering.

– Svensk biblioteksförening är angelägna om att skolbiblioteksutredningens förslag förverkligas och vi gör gemensam sak med våra samarbetspartners inom NSG. Vi hoppas att skolministern har möjlighet att träffa oss, säger Jenny Nilsson som är utredare på Svensk biblioteksförening.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet