Svensk biblioteksförenings årsmöte och konferens, Biblioteksdagarna, är de ledande branschdagarna i bibliotekssverige. De hålls i Växjö den 10-11 maj.

I år välkomnar vi utbildningsminister Gustav Fridolin som invigningstalare. Han kommer att tala om regeringens syn på skolbibliotekens roll i grund- och gymnasieskolan, medie- och informationskunnighet, läsfrämjande, samt bibliotekens betydelse för digital delaktighet och det livslånga lärandet.
Hela programmet för Biblioteksdagarna presenteras i mitten av februari.