Nu har ett nytt förslag från regeringen kommit som innebär att bibliotekssekretessen, som bland annat gäller för uppgifter om boklån, utsträcks till att även omfatta uppgifter om enskildas användning av informationsteknik hos bibliotek.

Svensk biblioteksförening har flera gånger påtalat behovet av att ändra lagstiftningen på detta område och välkomnar förslaget.

Läs mer på regeringens webbplats: www.regeringen.se

Se även: ”Några frågor om offentlighet och sekretess”

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet