Svensk biblioteksförening kommer, under Almedalen, att ha ett evenemang där vi tillsammans med Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund kommer att försöka svara på frågorna: vad händer med skolbiblioteks- och läromedelsutredningarna efter valet? Utredningarna är gjorda, förslagen finns på bordet – vad krävs för att de ska bli verklighet? När får alla skolelever i Sverige en likvärdig tillgång till skolbibliotek och läromedel?

December 2019 fick Gustav Fridolin i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå åtgärder för att stärka Sveriges skolbibliotek, och att se över statens roll när det gäller läromedel i svensk skola. Det resulterade i två utredningar med många konkreta förslag som om de genomfördes skulle ha stor betydelse för elevers tillgång till kunskap. Hur förväntas våra ungdomar hitta glädjen i läsning om de inte möter det skrivna ordet genom läroböcker och annan litteratur i skolan? Hur ska de hitta rätt på sin egen läsresa om de inte har en bibliotekarie att fråga om hjälp? Bemannade skolbibliotek och ordentlig tillgång till litteratur skulle inte på egen hand göra att alla Sveriges barn och ungdomar blir storläsare, men det är ett steg i rätt riktning. Och varje litet steg räknas.

Medverkande:

Gunilla Svantorp, Socialdemokraterna.
Niels Paarup-Petersen, Centerpartiet.
Per Kornhall, Läromedelsförfattarna.
Karin Linder, Svensk biblioteksförening.
Grethe Rottböll, Sveriges Författarförbund.
Jörgen Gassilewski, Moderator.