– Det är viktigt att IFLA står upp för grundläggande mänskliga rättigheter och i sitt agerande vägleds av principer som främjar allas lika värde, säger Calle Nathanson, ordförande i Svensk biblioteksförening.

De nordiska ländernas biblioteksföreningar har idag skickat ett gemensamt uttalande till IFLA:s Governing Board med anledning av beslutet att förlägga WLIC 2018 till Kuala Lumpur. Malaysia har idag en lagstiftning som uttryckligen diskriminerar och förföljer HBTQ-personer. Detta får bland annat till följd att alla inte har möjlighet att delta på WLIC, vilket inte är acceptabelt.

De nordiska biblioteksföreningarna ställer i uttalandet krav på att IFLA:s ledning under de årliga kongresserna är tydlig med vilka värderingar organisationen står för, samt i framtiden välja att förlägga WLIC till länder som möjliggör för samtliga medlemmar att delta.

Läs hela uttalandet:
Statement from the Nordic library associations (pdf, in English)