Grattis Trelleborgs bibliotek som får Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd 2023 för projektet Historiska sidospår – projekt för att öka livskvalitet och gemenskap för äldre i kommunen.

Trellborgs kommun har som mål att få ett levande centrum. Bibliotekets mål är att fungera som mötesplats, kulturcentrum och informationscentrum samt locka fler besökare till bibliotekets arrangemang. Projektet kom till genom att invånare i kommunen har en önskan om fler arrangemang under dagtid.

– Det känns riktigt kul och inspirerande att ha fått föreningens utvecklingsstöd, det förenklar verkligen förverkligandet av de planer vi har, säger Veronica Berggren som är biträdande bibliotekschef på Trelleborgs kommun.

Kan ni berätta lite kort om ert projekt?
– Undersökning (publicerad i noll 27 1/2020) visar att pensionärer faktiskt besöker biblioteken i relativt liten utsträckning. Och det här är en målgrupp som lätt faller bort eftersom biblioteken ofta tar den för given. När vi dessutom fick indikationer på att man inte besökte våra föredrag därför att man inte vågar sig ut på kvällarna bestämde vi oss för att starta projektet ”Historiska sidospår” där syftet är att arbeta mot äldre på ett sätt vi inte tidigare gjort. Vi vill skapa ett nätverk och en säker plats att mötas kring ett gemensamt intresse, en möjlighet att bryta ensamheten. Vi kommer att anordna föreläsningar, alla med historiskt tema. Vi kommer även att utveckla träffarna till att på ett mer aktivt sätt involvera åhörarna, genom exempelvis diskussionsgrupper, bokcirklar och andra event kopplade till föredragets tema. Projektet är ett samarbete mellan Trelleborgs bibliotek och ABF Sydvästra Skåne.

Hur länge kommer projektet att vara i gång?
– Projektet inleds med det första föredraget i februari 2023. Utvecklingsstödet kommer att vara en viktigt del i uppstarten av det nya projektet. Av erfarenhet vet vi dock att det tar tid att sprida kännedom och bygga verksamhet riktad mot en ny målgrupp. Vår plan och förhoppning är att kunna arbeta på i fem år för att verkligen etablera projektet och för att få gott underlag att se hur det löper ut.

Gruppen som arbetar i det här projektet består av bibliotekarier och biträdande bibliotekschef från Trelleborgs bibliotek samt verksamhetsutvecklare ifrån ABF. Alla med stor erfarenhet av att jobba med olika former av arrangemang sedan tidigare. Från vänster i bild: Linda Boström, Pernilla Vikell, Veronica Berggren, Mattias Palm, Alex Ekstrand.

Foto: Sandra Lindbro.