Hur öppna är vi för användarnas idéer? Det diskuteras under programpunkten ”Inte bara UX” på Biblioteksdagarna 2023 i Linköping. Vi har pratat med Klara Önnerfält, bibliotekarie på gymnasieskolan Spyken i Lund och medverkande i Biblioteksdagarna.

Hur känns det att medverka i Biblioteksdagarna?
– Roligt och spännande! Jag var på Biblioteksdagarna för första gången förra året och det var väldigt givande. Så jag ser fram emot både att bidra till ett bra program och att lyssna på övriga delar av  det.

Varför är UX viktigt i ert arbete?
– Användarna – våra elever och lärarna på skolan – är allt för oss, utan dem har skolbiblioteket inget existensberättigande. Därför är det så klart viktigt för oss att ta in deras erfarenheter och upplevelser av biblioteket för att ständigt kunna bli bättre och mer relevanta för dem i deras skolarbete.

Ni genomför fortlöpande träffar på skolan med de olika programmens elevråd. Varför är de viktiga?
– Alla skolbibliotek jobbar nära sina användare, kanske närmre än de flesta andra biblioteksformer. Därför jobbar nog alla skolbibliotek med UX bara genom att lyssna och prata med sina elever i skolbiblioteksvardagen. Att träffa elevråden och andra mindre grupper och sitta ner med dem är ett sätt för oss att formalisera och systematisera UX-arbetet.

Ni arbetar med två utvecklingsområden det här året; dels anordnande av en fysisk såväl som digital anslagstavla, dels en formaliserad återkoppling till era kollegor. Varför valde ni att arbeta med just de här områdena?
– Den digitala anslagstavlan kom som ett förslag från en elevgrupp, så det nappade vi på. Vi hade under en längre tid velat ha en fysisk anslagstavla i biblioteket, men inte haft någon lämplig plats. Men när en mindre ommöblering gjorde det möjligt att få upp en whiteboardtavla på en central plats i biblioteket valde vi det som utvecklingsområde. I vardagen är vi inte lika nära kollegorna som vi är nära eleverna, därför ansåg vi det vara viktigt att hitta sätt att formalisera återkopplingen från dem.

Årets tema för Biblioteksdagarna är ju Öppenhet. Hur anknyter UX till temat enligt dig?
– UX handlar om att vara öppen för användarnas erfarenheter, att verkligen lyssna på dem, det ser jag som en klockren koppling. Om man ska jobba med UX på allvar måste man också vara öppen för förändring och utveckling.

Anmäl dig till Biblioteksdagarna