Sedan 2020 anordnar Kulturrådet lässatsningen Väck boken! för bibliotekarier, lärare och barn. Vi har pratat om projektet med Anna Hällgren, medlem i Svensk biblioteksförening och handläggare hos Kulturrådet.

Vad innebär projektet Väck boken?
– Väck boken är en läsfrämjande satsning och läsutmaning för barn och unga, bibliotekarier, lärare, idrottsledare, fritidshemspersonal – vuxna som möter barn. Projektet riktar sig till åldern från förskoleklass och upp till gymnasiet. Väck boken vill väcka inspiration, nyfikenhet och lust till läsning, synliggöra barn och ungas läsning runt om i Sverige och lyfta olika sorters läspraktiker. Alla ska kunna haka på projektet och göra det till sitt eget.

Hur kom projektet till?
– Tidigare läsambassadören och läraren Anne-Marie Körling kom med idén till Kulturrådet 2019 tillsammans med dessa tankar: ”En bok som ingen läser sover i sin ensamhet. I samma stund du öppnar boken är boken vaken och du som läser väcker innehållet till liv. Liten som stor, ung som gammal har olästa äventyr att upptäcka. Var nyfiken på det eleverna väljer att läsa, och krydda med högläsning av böcker de ännu inte kan läsa själva. Värna och underhåll mötet mellan bok och läsare.” Tillsammans med en arbetsgrupp har Anne-Marie utvecklat Väck boken.

Vad hoppas ni på för resultat?
– Att fler i Sverige blir bokväckare! Vi hoppas många skolor, bibliotek, fritidshem, familjer, föreningar får inspiration, hittar lustfylld läsning, läsutmanar sig och andra och synliggör läsning.

Hur många ansökningar om att delta i projektet brukar ni få varje år?
– Det vi ser är Väck boken-sidan (med mallar, metoder och tips) på kulturradet.se är en av de mest besökta sajterna hos Kulturrådet, samt att barn- och ungdomsbokskatalogen beställs av fler. I år var det ett femtiotal anmälda till årets Bokväckare. Ta chansen alla bibliotek och haka på: väck böcker och involvera barn och unga! Var med och sprid läslust, väck nyfikenhet kring böcker och synliggör läsande. Sprid gärna alla roliga, viktiga och spännande läsaktiviteter; läslovskul, läseklubbar, boktipsande samt andra Väck boken!-aktiviteter på Instagram #väckboken. Använd gärna Väck boken-material.

Väck boken har pågått sedan år 2020. Hur tror du att pandemin har påverkat projektet?
– Väck boken inbjuder till att utveckla, utmana och hitta vägar till läsning på olika sätt! Flera bibliotek har ställt om till mer digitala aktiviteter (läseklubbar, författarbesök, boksamtal, boktips), men även utforskat nya läsaktiviteter utomhus, pop up-aktiviteter, bokväckarpåsar att hämta upp, boktipspromenader, och så vidare. Skolor och fritidshem har tidvis också anpassat aktiviteter.

Vilket är ditt bästa bokväckar-tips?
– Ett enkelt sätt är att exempelvis gömma en bok i en hemlig låda, ”bokväckarsovsäck”, och som du skulle vilja läsa högt för någon/några. Gör som i leken ”fågel fisk eller mittemellan”. När boken hittats läs högt tillsammans. Här kan man turas om i en familj, barngrupp, klass att gömma en bok som man vill läsa högt. Det går också att göra som en geocaching eller QR-kod skattjakt med olika ledtrådar till gömd bok.

Foto: Malin Grönborg.