Peter Aronsson, rektor på Linnéuniversitet och ordförande för SUHF:s samordningsgrupp för öppen vetenskap, Wilhelm Widmark, överbibliotekarie vid Stockholms universitet och sammankallande i EOSC referensgrupp, samt Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm, deltog i ett samtal om öppen tillgång under Biblioteksdagarna 2022.

Peter Aronsson inledde med en introduktion till samtalet om öppen vetenskap genom att bland annat ge en historisk bakgrund. Aronsson menar att vi behöver återknyta systemtanken mellan institutionerna och fakulteterna, och där har universitetsbiblioteken en viktig roll att spela. Den öppna vetenskapen är särskilt viktigt nu när krig råder i Europa, berättar Aronsson.

– Jag skulle vilja att vi tittar på Unescos rekommendationer till alla länder. De tittar på hur kunskapen aktiveras och vara medborgarbildande. Det kräver ett ekosystem av aktörer som drar i samma riktning, sa Peter Aronsson.

Därefter diskuterades kostnad för öppen vetenskap där Wilhelm Widmark riktade kritik mot att öppen vetenskap köps av förlagen.

– Vi måste ta tillbaka det här till akademin och ge alternativa publiceringsvägar, sa Widmark.

Vidare hävdade Widmark att öppen tillgång också gäller forskningsdata som är viktig för att generera ny forskning och skapa tilltro till forskningen.

Därefter pratade Daniel Forsman om folkbibliotekens roll i förhållande till öppen forskning.

– Aldrig förr har det funnits så mycket information, aldrig förr har det varit så svårt att hitta det man letar efter. Här har vi en roll, att hjälpa människor hitta det de behöver och sätta informationen i sammanhang.

Öppen forskning runt om diskuterades innan panelen gick in på frågan om hur ökad samverkan kan ske med folkbiblioteken.

– Den här typen av samtal bidrar till det, men också att vi måste sätta oss ned med forskningsbiblioteken och prata om hur man får folk att gå mellan institutionerna, sa Daniel Forsman.

En annan viktig bit i samverkan som framkom var folkbibliotekens roll i samband med medborgarforskningen. Vikten av öppen forskning framkom även under pandemin där informationsutbytet blev särskilt viktigt.

Slutligen lyftes frågor från publiken där diskussion uppkom gällande vem som bör anta uppgiften att tillgängliggöra forskningen så att den inte blir dyr för forskningsbiblioteken.