Hur mäts kvalitet i en folkbiblioteksverksamhet? En metod som de senaste åren provats och nu etablerats i sex Stockholmskommuner är ”Våga visa bibliotek”.

Margareta Engstrand Foto: Kristin Andersson

”Våga visa bibliotek” är en metod för att utvärdera verksamheten på folkbibliotek genom observationer och rapportering. Metoden används hittills i sex Stockholms-kommuner, bland annat Sundbyberg där Margareta Engstrand är bibliotekschef.
– Vi rapporterar in enormt mycket data till KB varje år, och på de flesta bibliotek görs också brukarundersökningar. Men statistik säger inte allt om kvalitet, och de som deltar i brukarundersökningar som sker på biblioteken kommer till oss för att de redan är nöjda med verksamheten. ”Våga visa” är ett sätt att verkligen mäta kvaliteten på det vi gör. Vi ser om vi når rätt personer, och prioriterar det vi säger i våra styrdokument att vi ska prioritera, berättar Margareta Engstrand.

Våga visa går kortfattat ut på att deltagarna ”byter bibliotek” med varandra, och agerar observatör på ett bibliotek i en av de andra deltagande kommunerna under en vecka. Metoden utgår från användarens upplevelse av det specifika biblioteket, med bibliotekslagen som utgångspunkt. I observationerna beskrivs och bedöms ett biblioteks arbete och resultat inom ett antal målområden, bland annat verksamhet och kommunikation.

Intresserad?
Sundbybergs bibliotek kommer att prata om Våga visa i posterutställningen under Biblioteksdagarna 2018.

Detta är en förkortad version av en text vi ursprungligen publicerade i Biblioteksbladet nr 2 2018 (nytt fönster).