De senaste åren har flera undersökningar visat hur läsförmågan sjunkit hos barn och unga. IFAU visar att detta är ett stort problem för individen och samhället eftersom det skapar ett utanförskap som följer individen hela livet. Det är inte endast framgång i skolan som blir lidande. Det sociala utanförskapet startar ofta i avsaknad av läsförmåga. Om vi inte kan läsa kan vi inte heller delta fullt ut i det demokratiska samhället. För att pröva olika åsikter, ta fram fakta och kritiskt bedöma sanningshalten i det vi ser, läser eller hör krävs kritiskt tänkande och läsförståelse. Svenska bibliotek arbetar efter en portalparagraf som lyfter fram att bibliotekets verksamhet ska stärka det demokratiska samhället och stötta fri åsiktsbildning. Läskunnighet är en grundsten i det arbetet. Hur förstår vi ordet läsning och läsförståelse. Vad kan vi själva om läsning och hur ser läsandet ut om några år? Finns det en lösning till ökat läsande eller är finns det många vägar till läsande? För att diskutera frågan kring läsning anordnar Svensk biblioteksförening en workshop kring hur vi förstår läsandet som grundläggande demokratisk rättighet och hur mycket vi vet om olika typer av läsande. 

Datum och tid: 4 juli klockan 09.00-10.30
Plats: Campus Gotland, D24

Moderator: Brit Stakston

Deltagare:
Johanna Nylander, Ansvarig samhällsfrågor, Dataspelsbranschen
Ebba Kock, Styrelseledamot Sveriges elevkårer
Elof Hansjons, Kommunalråd (S) Södertälje
Anders Rehnberg, Ledamot LUF:s förbundsstyrelse
Sandra Fogelberg, Ledamot Grön Ungdoms förbundsstyrelse
Alexander Torin, Ledamot MUF:s förbundsstyrelse
Anton Sauer, Ledamot CUF:s förbundsstyrelse

Svensk biblioteksförening i Almedalen