Måndagen den 13 mars öppnar val till IFLA:s olika nivåer. De senaste årens turbulens inom organisationen påverkar hur Svensk biblioteksförening väljer att rösta i styrelsevalet.

IFLA:s sittande styrelse (Governing board) har inte varit tillräckligt aktiv i att motverka de problem som funnits kopplat till IFLA:s kansli, tidigare generalsekreterare och den närstående stiftelsen SIGL.

– Det behövs en stark internationell röst för det globala biblioteks- och informationssamhället. IFLA måste vara så transparent och öppet som man säger sig vilja vara. Vi väljer därför att inte rösta på någon av de kandidater som sitter i den nuvarande styrelsen, säger Björn Orring t.f. generalsekreterare.

– Däremot vill vi stärka IFLA:s förmåga att ta sig vidare och kommer därför att rösta för nya namn i styrelsen och för av oss nominerade Leif Mårtensson som ny kassör/treasurer, säger Orring.

Många medlemmar i Svensk biblioteksförening är aktiva inom IFLA:s sektioner. Dessa är inte berörda av föreningens ställningstagande gällande styrelsen utan där röstar föreningen för både sittande och inkommande representanter.