Inför Svensk biblioteksförenings årsmöte i samband med Biblioteksdagarna har valberedningen presenterat sitt förslag till ny styrelse för föreningen.

Till ny ledamot föreslås Jens Thorhauge, självständig konsulent med att utveckla bibliotekstjänster som matchar medborgarnas behov i det moderna samhälle. Tidigare var han direktör för Danmarks Biblioteksförening och före det chef på Danmarks Biblioteksskolas konsulent- och kursverksamhet samt tidigare lektor i litteraturhistoria.  Till ny ledamot föreslås också Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora vid Umeå universitet.

Omval föreslås av Jenny Samuelsson, Chef, Luleå universitetsbibliotek, Anders Söderbäck, Avdelningschef, Stockholms universitetsbibliotek samt Lo ClaessonBibliotekschef, Vaggeryd.

Valberedningen föreslår också omval av Calle Nathanson som valdes till ordförande i två år på årsmötet 2014. Det gör också Peter Linde, Bibliotekarie Blekinge Tekniska Högskola, Torbjörn Nilsson, Chef, Stadsbiblioteket Malmö, Cecilia Gärdén, Universitetslektor, Bibliotekshögskolan Borås, Anja Dahlstedt, Bibliotekschef, Botkyrka samt Helena Kettner Rudberg, Chef för användarservice, MTM.

Nya ledamöter av styrelsen väljs av årsmötet den 11 maj.

Foto: Linnea Siitari.